Tort

Dalveena Jit Kaur Korotana A/P Malkit Singh
Firm / Organisation: Messrs Kumar Jaspal Quah & Aishah
Status: Member of the Malaysian Bar
Ivan Loo Yew Fook
Firm / Organisation: Messrs Skrine
Status: Member of the Malaysian Bar
Jegadeeson Thavasu
Firm / Organisation: Messrs Jega Kumar & Partners
Status: Member of the Malaysian Bar
State:
Loh Yun Seen
Firm / Organisation: Loh Consultancy
Status: Non-Member of the Malaysian Bar
Matt Wong Chong Ee
Firm / Organisation: Messrs Matt Wong & Co.
Status: Member of the Malaysian Bar
State:
Mohamed Sani bin Md Ismail
Firm / Organisation: Crimson Estate Management Pte Ltd
Status: Non-Member of the Malaysian Bar
State:
Musyrifah Binti Abdul Malek
Firm / Organisation: Messrs Ivan & Malek
Status: Member of the Malaysian Bar
Practice Areas: , ,
Navit Kaur Randhawa A/P Hira Singh
Firm / Organisation: Messrs Asbir Hira Singh & Co.
Status: Member of the Malaysian Bar
State:
Nor Azlin Binti Lamin
Firm / Organisation: Messrs Azlin Hafiz & Partners
Status: Member of the Malaysian Bar
Practice Areas: , ,
State:
Sasindran A/L Kuttappan
Firm / Organisation: Messrs Nor Ding & Co.
Status: Member of the Malaysian Bar
Practice Areas: , ,
State:
Sekar Palaniandy
Firm / Organisation: Messrs Sekar Gill & C. Suren
Status: Member of the Malaysian Bar
State:
Shanta Mohan A/L P. Balasubramaniam
Firm / Organisation: Messrs Chambers of Shanta Mohan
Status: Member of the Malaysian Bar
State:
Sharmini A/P Navaratnam
Firm / Organisation: Messrs Siva Dharma & Assoc.
Status: Member of the Malaysian Bar
Practice Areas: , ,
Tan Khay Boon
Firm / Organisation: Messrs K.B. Tan Kumar & Partners
Status: Member of the Malaysian Bar
State:
Wan Mohd Azzrul Hisyam Bin W. Ab Aziz
Firm / Organisation: Messrs Khairul Anan & Partners
Status: Non-Member of the Malaysian Bar
State: