Co-Chairpersons : Datuk Haji Kuthubul Zaman Bukhari
    Nachammai a/p KMS. Kumarappan Chettiar
Deputy Chairperson : Abdul Fareed bin Abdul Gafoor
     
Members : Chan Kheng Hoe
    Choy Kam Lee
    Christine Khor Meow Wei
    Hendon Mohamed
    Megalai Raman
    Ng Wei Shien @ Hwang Wei Shien, Marcus
    Ong Chin Siong
    Ong Si-Oui, Serene
    Petra Oon Beng Ai
    Shanti Abraham Mathew
    Sunita Sankey
    Wong Lu Peen   
    Yip Huen Weng
Accreditation Committee
Datuk Haji Kuthubul Zaman Bukhari
Wong Lu Peen
Ong Si-Oui, Serene