Committee Members

  

Co-Chairpersons

:

Datuk Haji Kuthubul Zaman Bukhari

   

Nachammai a/p KMS. Kumarappan Chettiar

Deputy Chairperson

:

Abdul Fareed bin Abdul Gafoor

     

Members

:

Chan Kheng Hoe

   

Choy Kam Lee

   

Christine Khor Meow Wei

   

Hendon Mohamed

   

Megalai Raman

   

Ng Wei Shien @ Hwang Wei Shien, Marcus

   

Ong Chin Siong

   

Ong Si-Oui, Serene

   

Petra Oon Beng Ai

   

Shanti Abraham Mathew

   

Sunita Sankey

   

Wong Lu Peen   

   

Yip Huen Weng

Accreditation Committee

Datuk Haji Kuthubul Zaman Bukhari

Wong Lu Peen

Ong Si-Oui, Serene